Lagförslag 12/2021-2022 (parallelltext)

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av blankettlagen om beskattningsförfarande

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 12/2021–2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     ändras 3 § 2 mom. och 6 § landskapslagen (1997:38) om tillämpning i landskapet Åland av rikslagstiftningen om beskattningsförfarande,

     fogas till lagen en ny 1a § samt

     ersätts i lagen ordet ”landskapsstyrelsen” i olika böjningsformer med ”landskapsregeringen” i motsvarande former som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

Paragrafen är ny

 

 

1a §

Undantag

     Den temporära 91b § i lagen om beskattningsförfarande ska inte tillämpas på Åland.

 

 

3 §

Skattetagarkommun

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunalskatt som skattskyldiga samfund och samfällda förmåner skall betala fördelas mellan kommunerna enligt kommunalskattelagen (1993:37) för landskapet Åland.

 

 

3 §

Skattetagarkommun

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Kommunalskatt som skattskyldiga samfund och samfällda förmåner ska betala fördelas mellan kommunerna enligt kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland.

 

6 §

Kostnaderna för verkställandet av kommunalbeskattningen

     Kommunerna är skyldiga att betala kostnaderna för verkställandet av kommunalbeskattningen till den myndighet som verkställer kommunalbeskattningen enligt de grunder (tillägg) lagen om skatteförvaltningen (FFS 1557/1995) anger för kommun.

 

 

6 §

Kostnaderna för verkställandet av kommunalbeskattningen

     Kommunerna är skyldiga att betala kostnaderna för verkställandet av kommunalbeskattningen till den myndighet som verkställer kommunalbeskattningen enligt de grunder som anges i lagen om skatteförvaltningen (FFS 503/2010) (utesl.).

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den …