Lagförslag 13/2023-2024 (parallelltext)

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2024-05-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Åländsk referensram för examina och övriga samlade

kompetenser (AxQF)

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 13/2023-2024

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 14 § 1 mom. yrkeshögskolelagen för Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 14 § 1 mom. yrkeshögskolelagen (:) för Åland, som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

14 §

Examina

     Yrkeshögskoleutbildning leder till en yrkeshögskoleexamen eller en högre yrkeshögskoleexamen. En yrkeshögskoleexamen motsvarar nivå 6 och en högre yrkeshögskoleexamen motsvarar nivå 7 enligt den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

14 §

Examina

     Yrkeshögskoleutbildning leder till en yrkeshögskoleexamen eller en högre yrkeshögskoleexamen.

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2025.

__________________