Åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser (AxQF)

Lagförslag LF 13/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en landskapslag om en åländsk referensram för examina och övriga samlade kompetenser (AxQF) antas för att genomföra den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).
I den åländska referensramen inplaceras de examina, lärokurser och övriga samlade kompetenser som utfärdas på Åland på åtta olika kvalifikationsnivåer baserat på det kunnande som de förutsätter. Avsikten är att den åländska referensramen ska fungera som ett översättnings-verktyg på systemnivå som ska underlätta jämförelser mellan kvalifikationer som utfärdas inom EU.
Avsikten är att den föreslagna landskapslagen ska träda i kraft den 1 januari 2025.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott