Lagförslag 14/2020-2021 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Servering av alkoholdrycker
Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvitSer

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2021-03-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Servering av alkoholdrycker

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 14/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av ordningslagen för landskapet Åland. 1

 

 

2.

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av ordningslagen för landskapet Åland

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 2 mom. ordningslagen (2010:23) för landskapet Åland, sådant det lyder i landskapslagen (2016/18), som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

4 §

Intagande av berusningsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte ett serveringsområde med tillstånd enligt landskapslagen (1995:92) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol eller de inre utrymmena i ett fordon i privat bruk. Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda bestämmelser om att det under vissa tider ska vara tillåtet med alkoholförtäring på särskilt angivna platser under förutsättning att den som förtär alkoholdrycker uppför sig på ett sådant sätt att det inte är så störande att det utgör ett hinder eller annars gör det oskäligt svårt för andra att utöva sin rätt att använda platsen ifråga för dess egentliga ändamål. (2016/18)

 

 

 

4 §

Intagande av berusningsmedel

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte ett serveringsområde enligt landskapslagen (0000:00) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om alkohol eller de inre utrymmena i ett fordon i privat bruk. Landskapsregeringen kan genom landskapsförordning utfärda bestämmelser om att det under vissa tider ska vara tillåtet med alkoholförtäring på särskilt angivna platser under förutsättning att den som förtär alkoholdrycker uppför sig på ett sådant sätt att det inte är så störande att det utgör ett hinder eller annars gör det oskäligt svårt för andra att utöva sin rätt att använda platsen ifråga för dess egentliga ändamål.

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________