Lagförslag 16/2021-2022 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ursprungsgarantier för energi
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2022-04-28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ursprungsgarantier för energi

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 16/2021-2022

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet 1

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. 1 punkt landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

1 §

Uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands energimyndighet sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter samt beslutar i de ärenden som avses i landskapslagen (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden. Om inte annat särskilt stadgas är Ålands energimyndighet dessutom den myndighet som sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter som avses i

1) landskapslagen (2006:77) om tillämpning i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

1 §

Uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands energimyndighet sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter samt beslutar i de ärenden som avses i landskapslagen (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden. Om inte annat särskilt stadgas är Ålands energimyndighet dessutom den myndighet som sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter som avses i

     1) landskapslagen (-- : --) om ursprungsgarantier för energi,

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna landskapslag träder i kraft den …

 

__________________