Lagförslag 18/2018-2019 (parallelltext)

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2019-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Utryckningskörning utan ljud- och ljussignaler vid brådskande uppdrag

·       Landskapsregeringens lagförslag nr 18/2018-2019

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland. 1

 

 

L A N D S K A P S L A G
om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 50 § 1 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för landskapet Åland sådant det lyder i landskapslagen 2007/6 som följer:

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

50 §

Undantagsbestämmelser

     Förare av utryckningsfordon i brådskande uppdrag får avvika från de trafikregler och hastighetsbegränsningar som inte särskilt gäller honom eller henne, om nödvändig försiktighet iakttas och särskilt föreskrivna ljud- och ljussignaler avges. Föraren skall dock följa tecken och anvisningar av en polisman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

50 §

Undantagsbestämmelser

     I brådskande uppdrag får förare av utryckningsfordon och förare av fordon i polis- tull- och gränsbevakningsuppgifter avvika från de trafikregler och hastighetsbegränsningar som inte särskilt gäller denne, om nödvändig försiktighet iakttas (uteslutning). Föraren ska dock följa tecken och anvisningar av en polisman.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________