Lagförslag 29/2020-2021 (parallelltext)

Lagtingsår: 2020-2021
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2021-09-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 29/2020-2021

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om bostadsproduktion. 1

 

 

 

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av landskapslagen om bostadsproduktion

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     upphävs 18 § 2 mom. landskapslagen om bostadsproduktion (1999:40),

     ändras 29 § 1 mom. och 32 § 1 mom. samt

     fogas till 20 § ett nytt 3 mom., så att nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

18 §

Överlåtelse av hyresbostad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Om ett hyresbostadslån betalas bort i förtid skall landskapsregeringen kräva skälig ersättning för lånets låga ränta eller erhållet räntestöd, om inte särskilda skäl till undantag föreligger.

 

 

 

18 §

Överlåtelse av hyresbostad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Momentet upphävs

 

 

20 §

Hyra för hyresbostad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Nytt moment

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

20 §

Hyra för hyresbostad

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelserna i 1 och 2 mom. ska inte tillämpas på hyresbostäder vars hyresbostadslån är återbetalat.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

29 §

Lagens tillämplighet på lån som beviljats med stöd av tidigare lagar om bostadsproduktion

     De ägarbostäder som enligt tidigare lagstiftning om bostadsproduktion och bostadsförbättring är bundna av användnings- och överlåtelsebegränsningar befrias från dessa då lånet har återbetalats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

29 §

Lagens tillämplighet på lån som beviljats med stöd av tidigare lagar om bostadsproduktion

     De bostäder som enligt tidigare lagstiftning om bostadsproduktion och bostadsförbättring är bundna av användnings- och överlåtelsebegränsningar befrias från dessa då lånet har återbetalats.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

32 §

Ändring av lånevillkoren

     Landskapsregeringen kan med låntagarens samtycke ändra lånevillkoren för bostadslån för ägarbostad som beviljats med stöd av tidigare lagstiftning så att de överensstämmer med denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

32 §

Ändring av lånevillkoren

     Landskapsregeringen kan med låntagarens samtycke ändra lånevillkoren för bostadslån som beviljats med stöd av tidigare lagstiftning så att de överensstämmer med denna lag.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________