Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion

Lagförslag LF 29/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapslagen om bostadsproduktion föreslås ändrad så att ägar- och hyresbostadslån ska kunna återbetalas i förtid utan ersättning, så att även hyresbostäder befrias från användnings- och överlåtelsebegränsningar då bostadslånet återbetalas samt så att lånevillkoren även för hyresbostadslån som beviljats med stöd av tidigare lagstiftning ska kunna ändras så att de överensstämmer med gällande lag.


Åtgärder