Lagförslag 9/2023-2024 (parallelltext)

Tillhör ärendet: Ny yrkeshögskolelag
Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Parallelltexter

Ladda ner Word-dokument

regeringen_svartvit

5x5px

 

PARALLELLTEXTER

 

Datum

 

 

2024-03-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parallelltexter till landskapsregeringens lagförslag

Ny yrkeshögskolelag

·      Landskapsregeringens lagförslag nr 9/2023-2024

 

INNEHÅLL

L A N D S K A P S L A G om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvård. 1

 

 

2.

L A N D S K A P S L A G
om
ändring av 30 § landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 30 § 4 mom. i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård som följer:

 

 

Gällande lydelse

 

Föreslagen lydelse

 

30 §

Studerandehälsovården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När Ålands hälso- och sjukvård ordnar studerandehälsovård ska den samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare till minderåriga studerande, med personal inom undervisning samt med andra relevanta instanser.

 

 

30 §

Studerandehälsovården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När Ålands hälso- och sjukvård ordnar studerandehälsovård ska den samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare till minderåriga studerande, med företrädare för de studerande, med personal inom undervisning samt med andra relevanta instanser.

 

 

 

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2024.

__________________