Ny yrkeshögskolelag

Lagförslag LF 9/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landsskapsregeringen föreslår en ny lag med bestämmelser om yrkeshögskoleutbildningen på Åland samt om Högskolan på Åland. Lagen ersätter nuvarande landskapslag om Högskolan på Åland.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott