Lagtingets beslut 102/2017

Lagtingsår: 2016-2017
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 10/2017

 

Datum

Ärende

 

2017-03-13

LF 11/2016-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 7 § landskapslagen (2011:36) om tillämpning av fordonslagen ett nytt 3 mom. som följer:

 

7 §

Bestämmelser som inte ska tillämpas

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Bestämmelsen i 96 § 4 mom. i fordonslagen ska inte tillämpas i landskapet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

 

     Mariehamn den 13 mars 2017

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman