Ändrade bestämmelser om ordningsbot

Lagförslag LF 11/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, ordningsbot, ordningslagen, trafikbrottslagen, körkortslagen, fordonslagen
Berörda lagar: ll om ändring av ordningslagen för landskapet åland
ll om ändring av trafikbrottslagen för landskapet åland
ll om ändring av 69 § körkortslagen för åland
ll om ändring av 29 § landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare
ll om ändring av 7 § landskapslagen om tillämpning av fordonslagen


Åtgärder