Lagtingets beslut 11/2024

Tillhör ärendet: Ny yrkeshögskolelag
Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 11/2024

 

Datum

Ärende

 

2024-04-29

LF 9/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 30 § landskapslagen om hälso- och sjukvård

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 30 § 4 mom. i landskapslagen (2011:114) om hälso- och sjukvård som följer:

 

30 §

Studerandehälsovården

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     När Ålands hälso- och sjukvård ordnar studerandehälsovård ska den samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare till minderåriga studerande, med företrädare för de studerande, med personal inom undervisning samt med andra relevanta instanser.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2024.

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 29 april 2024

 

 

 

Jörgen Pettersson

talman

 

 

Marcus Måtar

vicetalman

 

 

Rainer Juslin

vicetalman