Lagtingets beslut 112/2021

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 112/2021

 

Datum

Ärende

 

2021-12-17

BF 1/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Ålands budget för år 2022

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående budget för landskapet Åland för år 2022:

    

Anslag 2022

Inkomster 2022

 

 

 

 

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

100

Lagtinget

-4 706 000

0

101

Lagtinget

-2 562 000

0

10100

Lagtinget, verksamhet

-2 562 000

0

111

Lagtingets kansli

-1 522 000

0

11100

Lagtingets kansli, verksamhet

-1 498 000

0

11130

Lagtingets bibliotek, verksamhet

-24 000

0

112

Lagtingets övriga utgifter

-389 000

0

11210

Lagtingets Östersjösamarbete, BSPC, verksamhet

-24 000

0

11220

Dispositionsmedel

-110 000

0

11290

Till lagtingsgruppernas disposition för kansliändamål

-255 000

0

120

Landskapsrevisionen

-200 000

0

12010

Landskapsrevisionen, verksamhet

-200 000

0

130

Ålands delegation i Nordiska rådet

-33 000

0

13010

Ålands delegation i Nordiska rådet, verksamhet

-33 000

0

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-13 821 674

861 675

200

Lantrådet och ministrarna

-1 015 000

0

20010

Landskapsregeringen, verksamhet

-912 000

0

20020

Dispositionsmedel

-103 000

0

210

Regeringskansliet

-3 300 000

118 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-3 300 000

118 000

212

Digitalisering och informationsteknologi inom

förvaltningen

-3 760 000

109 000

21200

Utgifter för digitalisering och informationsteknologi

-3 760 000

109 000

215

Kommunikationsverksamhet

-80 000

14 000

21500

Kommunikationsverksamhet

-20 000

11 000

21510

Ålands representation i Finland, verksamhet

-60 000

3 000

220

Främjande av jämställdheten

-69 000

0

22000

Främjande av jämställdheten, verksamhet

-69 000

0

225

Främjande av integration

-59 000

0

22500

Främjande av integration

-59 000

0

230

Valkostnader

0

0

23000

Valkostnader, verksamhet

0

0

23000

Valkostnader, överföringar

0

0

232

Understödjande av politisk verksamhet

-188 175

178 175

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk

information

-188 175

178 175

240

Brand- och räddningsväsendet

-40 000

0

24000

Brand- och räddningsväsendet, verksamhet

-40 000

0

24010

Landskapsstöd för materielanskaffningar (R)

0

0

250

Personalarbete och arbetsmiljö

-533 000

188 000

25000

Utbildning, företagshälsovård, arbetarskydd,

personalaktiviteter och personalpolitiska åtgärder

-533 000

188 000

252

Serviceverksamhet

-301 500

32 500

25210

Serviceverksamhet

-301 500

32 500

260

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-645 000

214 000

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

-265 000

0

26003

Utvecklings- och hållbarhetsagenda för Åland

-155 000

0

26004

Ålandsdelegationen

-11 000

0

26005

Interreg Central Baltic Programme 2021 - 2027

-83 000

83 000

26006

Nordiska Skärgårdssamarbetet

-131 000

131 000

265

Konsumentskydd

-3 000

0

26500

Konsumentskydd, verksamhet

-3 000

0

270

Radio- och TV-verksamhet

-2 681 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet (F)

-395 000

0

27000

Radio- och TV-verksamhet, överföringar (F)

-2 286 000

0

280

Lagberedningen

-1 147 000

8 000

28010

Lagberedningen, verksamhet

-1 147 000

8 000

 

 

 

 

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-66 215 200

21 844 200

300

Allmän förvaltning

-2 736 200

244 200

30010

Finansavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 736 200

244 200

330

Landskapsandelar och stöd till kommunerna

-16 000 000

0

33000

Landskapsandelar och stöd till kommunerna (RF)

-16 000 000

0

340

Säskilda understöd

-200 000

200 000

34000

Särskilda understöd (F)

-200 000

200 000

350

Penningautomatmedel

-5 129 000

0

35000

Penningautomatmedel (R)

-5 129 000

0

380

Pensioner och pensionsavgifter

-39 370 000

21 400 000

38000

Pensioner och pensionsrelaterade utgifter (F)

-39 370 000

21 400 000

390

Gemensamma förvaltningskostnader

-2 780 000

0

39050

Förändring av semesterlöneskuld och andra

bokföringsmässiga korrigeringar (F)

0

0

39099

Internhyra

-2 780 000

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-29 584 500

363 500

400

Allmän förvaltning

-1 915 000

45 000

40010

Social- och miljöavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-1 915 000

45 000

410

Övriga sociala uppgifter

-13 439 000

0

41000

Övriga sociala uppgifter, verksamhet

-104 000

0

41010

Övriga sociala uppgifter, överföringar (F)

-13 335 000

0

415

Kommunernas socialvårdsområde

-8 400 000

0

41500

Kostnadsbaserade landskapsandelar och stöd inom

socialvårdsområdet (F)

-8 400 000

0

420

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter

-100 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, verksamhet

-70 000

0

42000

Övriga hälso- och sjukvårdsuppgifter, överföringar

-30 000

0

430

Allmän miljövård

-116 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

-116 000

0

440

Naturvård

-485 500

19 500

44000

Naturvård, verksamhet

-430 500

19 500

44000

Naturvård, överföringar

-55 000

0

445

Penningautomatmedel för social och miljöverksamhet

-4 400 000

0

44510

Penningautomatmedel för social verksamhet (R)

-3 800 000

0

44520

Penningautomatmedel för miljöverksamhet (R)

-600 000

0

450

Vattenförsörjning och vattenvård

-632 000

299 000

45000

Vattenförsörjning och vattenvård, verksamhet

-632 000

299 000

460

Cirkulär ekonomi

-27 000

0

46000

Cirkulär ekonomi, verksamhet (R)

-27 000

0

46000

Cirkulär ekonomi, överföringar (R)

0

0

470

Miljöhälsovård

-70 000

0

47000

Miljöhälsovård

-70 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens

förvaltningsområde

-41 187 001

544 000

500

Allmän förvaltning

-4 241 000

26 000

50010

Utbildnings- och kulturavdelningens allmänna

förvaltning, verksamhet

-4 241 000

26 000

502

Studiestöd

-8 251 000

80 000

50200

Studiestöd (F)

-8 251 000

80 000

505

Biblioteksverksamhet

-161 000

2 000

50500

Bibliotek

-161 000

2 000

510

Allmän ungdoms-, idrotts- och kulturverksamhet

-757 000

0

51000

Landskapsandelar och stöd för medborgarinstitut och

kulturverksamhet (F)

-712 000

0

51010

Ålands kulturdelegation

-45 000

0

511

Kultur och kulturmiljöförvaltning

-686 000

3 000

51100

Kultur och kulturmiljöförvaltning

-686 000

3 000

515

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott

-2 255 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott,

verksamhet (R)

-90 000

0

51500

Penningautomatmedel för ungdomsarbete och idrott,

överföringar (R)

-2 165 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

-3 114 000

3 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-924 000

3 000

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet,

överföringar (R)

-2 190 000

0

520

Landskapsandelar och stöd för grundskolan

-12 100 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för

undervisning (F)

-12 100 000

0

535

Utbildningsverksamhet

-9 140 000

55 000

53500

Vuxenutbildning

-1 100 000

0

53510

Utvecklingsarbete inom utbildning

-748 000

55 000

53520

Högskoleutbildning

-7 292 000

0

540

Ålands museum

-482 000

375 000

54000

Ålands museum

-482 000

375 000

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

-21 630 000

7 437 000

600

Allmän förvaltning

-2 445 000

509 000

60010

Näringsavdelningens allmänna förvaltning, verksamhet

-2 445 000

509 000

610

Näringslivets främjande

-1 736 000

88 000

61000

Näringslivets främjande, verksamhet (R)

-80 000

0

61000

Näringslivets främjande, överföringar (R)

-1 440 000

0

61100

Ålands landsbygdscentrum

-216 000

88 000

615

Främjande av livsmedelsproduktion

-1 604 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion, verksamhet

-14 000

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion, överföringar (R)

-1 240 000

0

61550

Avbytarservice (F)

-350 000

0

621

Europeiska Unionen - ERUF och ESF

-2 156 000

979 000

62100

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2014 - 2020 (R-EU)

-194 000

194 000

62102

Europeiska Unionen - ERUF och ESF, 2021 - 2027 (R-EU)

-1 962 000

785 000

62110

Förvaltningskostnader

0

0

623

Europeiska Unionen - Program för landsbygdens

utveckling, EJFLU

-11 436 000

4 868 000

62300

Europeiska Unionen - EJFLU, 2014 - 2020 (R-EU)

-11 336 000

4 868 000

62302

Europeiska Unionen - EJFLU, 2021 - 2027 (R-EU)

0

0

62390

Leaderfinansiering med penningautomatmedel (R-EU)

-100 000

0

625

Europeiska Unionen - Europeiska havs-, fiskeri- och

vattenbruksfonden, EHFVF

-1 180 000

590 000

62500

Europeiska Unionen - EHFF, 2014 - 2020 (R-EU)

0

0

62502

Europeiska Unionen - EHFVF, 2021 - 2027 (R-EU)

-1 180 000

590 000

640

Främjande av skogsbruket

-822 000

250 000

64000

Främjande av skogsbruket, verksamhet

-274 000

250 000

64000

Främjande av skogsbruket, överföringar (R)

-548 000

0

650

Jakt- och viltvård

-133 000

153 000

65000

Jakt- och viltvård, verksamhet (R)

-45 000

153 000

65000

Jakt- och viltvård, överföringar (R)

-88 000

0

670

Främjande av fiskerinäringen

-118 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen, verksamhet

-68 000

0

67000

Främjande av fiskerinäringen, överföringar

-50 000

0

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-34 519 000

1 943 000

700

Allmän förvaltning

-2 486 000

33 000

70010

Infrastrukturavdelningens allmänna förvaltning,

verksamhet

-2 486 000

33 000

710

Planläggnings- och byggnadsväsendet

-50 000

0

71000

Planläggnings- och byggnadsväsendet, verksamhet

-50 000

0

715

Bostäder och byggande

-420 000

0

71500

Stöd för byggnadsrelaterade åtgärder (R)

-380 000

0

71510

Räntestöd och landskapsborgen för

bostadsproduktion (F)

-40 000

0

720

Samhällsteknik

-2 022 000

310 000

72000

Elsäkerhet och energi, verksamhet

-360 000

310 000

72010

Främjande av hållbar energiomställning,

överföringar (RF)

-1 600 000

0

72030

Samhällsteknikutveckling, verksamhet

-62 000

0

740

Ålandstrafiken

-448 000

0

74000

Ålandstrafiken, verksamhet

-448 000

0

745

Oljeskydd

-158 000

0

74500

Oljeskydd

-158 000

0

747

Övrig trafik

-5 884 000

500 000

74700

Övrig trafik, verksamhet

-3 750 000

500 000

74700

Övrig trafik, överföringar

-2 134 000

0

750-751

Kostnader för sjötrafik

-18 783 000

1 100 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-15 986 000

1 100 000

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-2 510 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-287 000

0

 

 

 

 

760

Kostnader för väghållning

-4 268 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-2 508 000

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

-860 000

0

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor,

broar, hamnar och byggnader

-900 000

0

80-88

Myndigheter samt fristående enheter

-170 862 429

26 836 430

820

Ålands statistik- och utredningsbyrå

-963 000

288 000

82000

Ålands statistik- och utredningsbyrå, verksamhet

-963 000

288 000

822

Datainspektionen

-180 000

0

82200

Datainspektionen, verksamhet

-180 000

0

823

Ålands energimyndighet

-56 000

56 000

82300

Ålands energimyndighet, verksamhet

-56 000

56 000

825

Ålands polismyndighet

-9 466 000

428 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

-9 466 000

428 000

826

Ålands ombudsmannamyndighet

-236 000

46 000

82600

Ålands ombudsmannamyndighet, verksamhet

-236 000

46 000

827

Lotteriinspektionen

-113 000

113 000

82700

Lotteriinspektionen, verksamhet

-113 000

113 000

831

Upphandlingsinspektionen

-108 500

2 500

83100

Upphandlingsinspektionen, verksamhet

-108 500

2 500

840

Ålands hälso- och sjukvård

-102 299 000

8 159 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-102 299 000

8 159 000

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

-3 209 000

929 000

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

-2 287 000

529 000

84820

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets laboratorium, verksamhet

-922 000

400 000

850

Högskolan på Åland

-8 266 000

8 266 000

85000

Högskolan på Åland

-8 266 000

8 266 000

851

Ålands folkhögskola

-1 356 000

135 000

85100

Ålands folkhögskola, verksamhet

-1 356 000

135 000

852

Ålands musikinstitut

-1 408 000

110 000

85200

Ålands musikinstitut, verksamhet

-1 408 000

110 000

855

Ålands gymnasium

-22 118 000

750 000

85500

Ålands gymnasium, verksamhet

-22 118 000

750 000

856

Ålands sjösäkerhetscentrum

-1 629 000

920 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

-1 629 000

920 000

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-12 355 000

10 000

86000

Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten,

verksamhet

-1 855 000

10 000

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd,

verksamhet

-800 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd,

överföringar (F)

-9 700 000

0

865

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp

-702 930

96 930

86500

Ålands fiskevårdscentrum, Guttorp, verksamhet

-702 930

96 930

870

Fordonsmyndigheten

-1 220 000

1 300 000

87000

Fordonsmyndigheten, verksamhet

-1 220 000

1 300 000

871

Rederiverksamhet

0

0

87100

Rederienheten, verksamhet (R)

0

0

872

Vägunderhållsverksamhet

-2 727 000

2 727 000

87200

Vägunderhållsenheten, verksamhet

-2 727 000

2 727 000

873

Verkstad och lager

-2 450 000

2 500 000

87300

Verkstad och lager, verksamhet

-2 450 000

2 500 000

Ofördelad minskning överföringskostnader

100 000

0

889

Återförda anslag

100 000

0

88900

Återförda anslag

100 000

0

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-382 425 803

59 829 805

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

-12 544 000

323 901 000

890

Skatter och inkomster av skattenatur

0

297 026 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

297 026 000

 

 

 

 

892

Finansiella poster

-2 789 000

26 875 000

89200

Finansiella poster (F)

-710 000

875 000

89230

Landskapets fastighetsverk

0

6 000 000

89250

Avkastning av Ålands Penningautomatförenings

verksamhet

-2 079 000

20 000 000

893

Avskrivningar, nedskrivningar och justeringsposter

-9 755 000

0

89300

Av- och nedskrivningar samt justeringsposter (F)

-9 755 000

0

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

-12 544 000

323 901 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-273 000

0

9212

Digitalisering och informationsteknologi inom

förvaltningen

-273 000

0

921200

Digitalisering och informationsteknologi,

investeringar (R)

-273 000

0

9252

Serviceverksamhet

0

0

925210

Serviceverksamhetsinvesteringar (R)

0

0

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-739 000

22 214 000

9340

Särskilda lån och investeringar

-739 000

22 214 000

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-739 000

0

934080

Övriga lån (F)

0

22 214 000

9350

Penningautomatmedel

0

0

935010

Lån ur penningautomatmedel (R)

0

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

-350 000

50 000

9440

Naturvård

-350 000

50 000

944000

Anskaffning av områden för naturskyddsändamål (R)

-350 000

50 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

Utbildnings- och kulturavdelningens

förvaltningsområde

-345 000

0

9540

Ålands museum

-345 000

0

954000

Inköp av konst (R)

-25 000

0

954010

Kulturarvs- och museiverksamhetsinvesteringar (R)

-320 000

0

600

Näringsavdelningens förvaltningsområde

0

0

9640

Främjande av skogsbruket

0

0

964000

Övriga investeringar för skogsbruket (R)

0

0

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-19 945 000

0

9745

Oljeskydd

0

0

974500

Oljeskyddsinvesteringar (R)

0

0

9750

Kostnader för sjötrafik

-995 000

0

975000

Fartygs- och färjeinvesteringar (R)

-995 000

0

9760

Kostnader för väghållning

-18 950 000

0

976000

Infrastrukturinvesteringar (R)

-18 950 000

0

80-88

Myndigheter samt fristående enheter

-4 674 000

2 680 000

9825

Ålands polismyndighet

-564 000

0

982500

Investeringar (R)

-564 000

0

9840

Ålands hälso- och sjukvård

-2 830 000

2 300 000

984000

Hälso- och sjukvårdsinvesteringar (R)

-2 830 000

2 300 000

9850

Högskolan på Åland

-880 000

380 000

985000

Investeringsutgifter (R)

-880 000

380 000

9855

Ålands gymnasium

-100 000

0

985500

Investeringsutgifter (R)

-100 000

0

9856

Ålands sjösäkerhetscentrum

0

0

985600

Ålands sjösäkerhetscentrum, investeringar (R)

0

0

9860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-100 000

0

986000

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet,

investeringar (R)

-100 000

0

 

 

 

 

9870

Fordonsmyndigheten

-200 000

0

987000

Fordonsmyndigheten, investeringar (R)

-200 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar sammanlagt

-26 326 000

24 944 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-421 295 803

408 674 805

 

 

     Mariehamn den 17 december 2021

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman