Förslag till Ålands budget för år 2022

Budgetförslag BF 1/2021-2022 (slutbehandlat)  

Åtgärder