Lagtingets beslut 1/2018

Tillhör ärendet: Polisernas avgångsålder
Lagtingsår: 2017-2018
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 1/2018

 

Datum

Ärende

 

2018-01-17

LF 1/2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 9 § landskapslagen om Ålands polismyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 9 § landskapslag (2000:26) om Ålands polismyndighet som följer:

 

9 §

Avgångsålder

     Polisman är skyldig att avgå från sin tjänst när han eller hon uppnår den allmänna avgångsålder som föreskrivs i 41 § i tjänstemannalagen för landskapet Åland.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

     Trots bestämmelserna i 9 § är avgångsåldern 60 år för polismän födda före 1965 som hör till underbefälet eller manskapet.

     Trots bestämmelserna i 9 § är avgångsåldern 63 år för överkommissarien och kommissarierna om personen är född före 1965.

     Polismän som avses i 2 och 3 mom. är inte skyldiga att avgå vid den avgångsålder som anges i momenten.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 17 januari 2018

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman