Polisernas avgångsålder

Lagförslag LF 1/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: polis, polismän, avgångsålder, pension,
Berörda lagar: ll om ändring av 9 § landskapslagen om ålands polismyndighet
ll om upphävande av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet åland av vissa riksförfattningar om pension för arbetstagare


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser