Lagtingets beslut 14/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 14/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-01-23

LF 12/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

 

     I enlighet med lagtingets beslut

     fogas till 1 § landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen nya 3 och 4 mom. samt

     ersätts i lagen ordet ’’landskapsstyrelsen’’ med ’’landskapsregeringen’’ som följer:

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i barnbidragslagen till ett välfärdsområde ska avse en kommun med undantag för hänvisningen i 11 § 2 mom. och 12 § som ska avse det organ som enligt 4 § i landskapslagen (2020:13) om socialvårdens förvaltning och tillsyn ansvarar för den kommunala socialvården.

     Hänvisningen i 11 § 2 mom. till familjevårdslagen (FFS 263/2015) ska avse landskapslagen (2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 23 januari 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman