Ändringar i socialvårdslagstiftning med anledning av reformer i riket

Lagförslag LF 12/2022-2023 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning