Lagtingets beslut 14/2016

Tillhör ärendet: Produktionsstöd för el
Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 14/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-04-18

LF 11/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av landskapslagen om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Med ikraftträdandet av denna lag upphävs landskapslagen ( ) om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 18 april 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman