Lagtingets beslut 16/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 16/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-01-23

LF 12/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (2016:15) om tillämpning på Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården ett nytt 4 mom. som följer:

 

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Hänvisningar i lagen till ett välfärdsområde ska avse en kommun.

 

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den.

 

 

__________________

 

 

 

 

 

     Mariehamn den 23 januari 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman