Lagtingets beslut 2/2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 2/2024

 

Datum

Ärende

 

2024-01-24

LF 3/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av landskapslagen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (2024:…) om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den …

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 24 januari 2024

 

 

 

Veronica Thörnroos 

talman

 

 

Marcus Måtar 

vicetalman

 

 

Rainer Juslin

vicetalman