Upphävande av landskapslagen om vinstskatt inom elbranschen

Lagförslag LF 3/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillfällig skatt på vinster inom elbranschen och sektorn för fossila bränslen upphävs. Den nämnda lagen har inte trätt i kraft. Förslaget innebär att den tillfälliga skatten på vinster inom elbranschen som för räkenskapsåret 2023 uppbärs i riket inte kommer att uppbäras på Åland.
Avsikten är att den här föreslagna lagen ska träda i kraft vid samma tidpunkt som landskapslagen om tillfällig vinstskatt och att beslut om ikraftträdande för de båda lagarna fattas samtidigt.


Åtgärder