Lagtingets beslut 20/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 20/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-04-20

LF 7/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 1 § landskapslagen (2012:36) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat socialservice ett nytt 3 mom. som följer:

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om ändring av lagen om privat socialservice (FFS 1321/2014) ska inte tillämpas.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den .

 

 

 

     Mariehamn den 20 april 2015

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman