Ändring av blankettlagar om socialvård

Lagförslag LF 7/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: socialvård, barnskydd, handikapp, service, utkomststöd, stöd, socialservice
Berörda lagar: ll om ändring av 1 § ll om tillämpning i landskapet åland av barnskyddslagen
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om service och stöd på grund av handikapp
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av riksförfattningar om socialvård
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om utkomststöd
ll om ändring av 1 § ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om privat socialservice.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning