Lagtingets beslut 21/2023

Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 21/2022

 

Datum

Ärende

 

2023-01-23

BF 3/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Fjärde tillägg till budgeten för år 2022

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående fjärde tillägg till Ålands budget för år 2022:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2022

 tb 2022

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

200

Landskapsregeringen och regeringskansliet

-25 000

25 000

210

Regeringskansliet

-85 000

25 000

21010

Regeringskansliet, verksamhet

-85 000

25 000

232

Understödjande av politisk verksamhet

-14 000

0

23200

Understödjande av politisk verksamhet och politisk

information

-14 000

0

260

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

74 000

0

26000

Landskapsregeringens övriga inkomster och utgifter

74 000

0

400

Social- och miljöavdelningens förvaltningsområde

0

0

430

Allmän miljövård

25 000

0

43000

Allmän miljövård, verksamhet

25 000

0

470

Miljöhälsovård

-25 000

0

47000

Miljöhälsovård

-25 000

0

500

Utbildnings- och kulturavdelningens förvaltningsområde

-64 000

0

516

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet

0

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet (R)

-10 000

0

51600

Penningautomatmedel för kulturell verksamhet, överföringar (R)

10 000

0

520

Landskapsandelar och stöd för grundskolan

-64 000

0

52000

Landskapsandelar för grundskolan och stöd för undervisning (F)

-64 000

0

 

 

 

 

 

 

 

 

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-4 136 000

285 000

747

Övrig trafik

-450 000

0

74700

Övrig trafik, verksamhet

-450 000

0

750 - 751

Kostnader för sjötrafik

-4 108 000

285 000

75010

Upphandling av sjötrafik

-3 938 000

285 000

 

 

 

 

75030

Upphandling av linfärjetrafik

-135 000

0

75100

Understöd för varutransporter i skärgården

-35 000

0

760

Kostnader för väghållning

422 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-148 000

0

76030

Utgifter för underhåll av farleder och fiskefyrar

570 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-2 235 000

4 059 000

825

Ålands polismyndighet

161 000

139 000

82500

Ålands polismyndighet, verksamhet

161 000

139 000

840

Ålands hälso- och sjukvård

-2 510 000

4 200 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-2 510 000

4 200 000

848

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

0

0

84810

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, verksamhet

0

0

850

Högskolan på Åland

-621 000

0

85000

Högskolan på Åland, verksamhet (VR)

-621 000

0

856

Ålands sjösäkerhetscentrum

50 000

-280 000

85600

Ålands sjösäkerhetscentrum, verksamhet

50 000

-280 000

860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

685 000

0

86050

Sysselsättnings- och arbetslöshetsunderstöd, överföringar (F)

685 000

0

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-6 460 000

4 369 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH

RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

Skatter och avgifter av skattenatur, inkomster av lån

och finansiella poster

0

17 537 000

895

Särskilda bidrag

0

17 537 000

89500

Särskilda bidrag

0

17 537 000

Skattefinansiering, finansiella poster och resultat-

räkningsposter sammanlagt

0

17 537 000

9

INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA

FINANSINVESTERINGAR

300

Finansavdelningens förvaltningsområde

-87 000

0

9340

Särskilda lån och investeringar

-87 000

0

934000

Övriga finansinvesteringar (R)

-87 000

0

80 - 88

Myndigheter samt fristående enheter

-40 000

0

9860

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet

-40 000

0

986000

Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet,

investeringar (R)

-40 000

0

Investeringar, lån och övriga finansinvesteringar

sammanlagt

-127 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-6 587 000

21 906 000

 

 

 

     Mariehamn den 23 januari 2023

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman