Förslag till fjärde tilläggsbudget för år 2022

Budgetförslag BF 3/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Till lagtinget överlämnas landskapsregeringens framställning med förslag till fjärde tillägget till Ålands budget år 2022.
I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås bland annat flera omfördelningar av anslag och tilläggskostnader till följd av höga indexjusteringar och ökade bränslekostnader. Dessutom upptas en inkomst om drygt 17,5 miljoner euro i form av särskilt bidrag i enlighet med självstyrelselagens bestämmelser.

Åtgärder