Lagtingets beslut 2/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 2/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-01-22

BF02/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Tredje tilläggsbudget för landskapet Åland år 2019

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för landskapet Åland för år 2019:

    

Anslag

Inkomster

 tb 2019

 tb 2019

VERKSAMHET

Avdelning 7

700

INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALT-

NINGSOMRÅDE

-1 035 000

0

750

KOSTNADER FÖR SJÖTRAFIK

-960 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

-960 000

0

760

KOSTNADER FÖR VÄGHÅLLNING

-75 000

0

76010

Utgifter för drift och underhåll av vägar

-45 000

0

76050

Utgifter för drift och underhåll av färjfästen, bryggor,

-30 000

0

broar, hamnar och byggnader

80 - 88

MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER

-1 888 000

423 000

840

ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

-1 888 000

423 000

84000

Ålands hälso- och sjukvård, verksamhet

-1 888 000

423 000

Verksamhet sammanlagt

-2 923 000

423 000

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGS-

OMRÅDE

0

0

640

FRÄMJANDE AV SKOGSBRUKET

0

0

64000

Främjande av skogsbruket (R)

0

0

Överföringar sammanlagt

0

0

89

SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER

890

SKATTER OCH AVGIFTER AV SKATTENATUR,

INKOMSTER AV LÅN OCH FINANSIELLA POSTER

0

2 237 000

890

SKATTER OCH INKOMSTER AV SKATTENATUR

0

1 911 000

89000

Skatter och inkomster av skattenatur

0

1 911 000

892

FINANSIELLA POSTER

0

326 000

89200

Finansiella poster (F)

0

326 000

Skattefinansiering, finansiella poster och

resultaträkningsposter sammanlagt

0

2 237 000

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-2 923 000

2 660 000

 

 

     Mariehamn den 22 januari 2020

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Ingrid Zetterman

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman