Lagtingets beslut 29/2019

Tillhör ärendet: Gasanordningar
Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 29/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-05-20

LF 15/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 3 mom. landskapslagen (2017:47) om tillämpning på Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper som följer:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Denna lag innehåller bestämmelser om godkännande av organ för bedömning av överensstämmelse med kraven för produkter som omfattas av tillämpningsområdet för landskapslagen (2017:40) om tillämpning på Åland av rikets hissäkerhetslag, landskapslagen (2017:43) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om pyrotekniska artiklars överensstämmelse med kraven, landskapslagen (2017:45) om tillämpning på Åland av lagen om överensstämmelse med kraven för utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar, landskapslagen (2017:46) om tillämpning på Åland av lagen om explosiva varors överensstämmelse med kraven, landskapslagen (2017:38) om tillämpning på Åland av rikets elsäkerhetslag och landskapslagen ( : ) om tillämpning på Åland av gasanordningslagen, som anmälda organ och om de skyldigheter som gäller dessa organs verksamhet.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

    

 

 

     Mariehamn den 20 maj 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman