Lagtingets beslut 31/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 31/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-05-27

LF 16/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     För att dämpa de ekonomiska effekterna av det avtal som 2017 slöts mellan arbetsmarknadens centralorganisationer i riket (konkurrenskraftsavtalet) och de skatteåtgärder som vidtogs i samband med det, betalar landskapsregeringen 1 300 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2019. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Kommun

Belopp, euro

Brändö

30 744,98

Eckerö

52 795,04

Finström

158 925,01

Föglö

18 652,41

Geta

22 042,10

Hammarland

91 907,56

Jomala

157 809,52

Kumlinge

16 055,97

Kökar

7 211,90

Lemland

68 263,74

Lumparland

26 267,59

Mariehamn

465 412,22

Saltvik

89 401,33

Sottunga

5 017,68

Sund

64 700,19

Vårdö

24 792,76

 

2 §

     För att kompensera kommunerna för den förlust av skatteintäkter som orsakas av skatteåtgärder som vidtogs för skatteåret 2019 betalar landskapsregeringen 200 000 euro i kompensation till kommunerna finansåret 2019. Beloppet fördelas mellan kommunerna enligt följande:

 

Kommun

Belopp, euro

Brändö

3 236,60

Eckerö

10 732,04

Finström

22 757,33

Föglö

2 456,83

Geta

6 032,49

Hammarland

15 963,65

Jomala

30 687,83

Kumlinge

3 388,05

Kökar

2 411,11

Lemland

19 183,95

Lumparland

3 677,92

Mariehamn

55 149,46

Saltvik

7 039,14

Sottunga

775,60

Sund

11 670,29

Vårdö

4 837,71

 

3 §

     Denna lag träder i kraft den ...  och tillämpas för finansåret 2019.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 27 maj 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman