Fördelning av kompensation till kommunerna 2019

Lagförslag LF 16/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en lag antas om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019. De kompensationer det är frågan om är dels kompensation för statens så kallade konkurrenskraftspaket och dels kompensation för skatteåtgärder som vidtagits för skatteåret 2019. Fördelningen av kompensationerna mellan de enskilda kommunerna är densamma som tillämpades för motsvarande kompensationer finansåret 2018.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Kommunförvaltningen