Lagtingets beslut 32/2020

Lagtingsår: 2019-2020
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 32/2020

 

Datum

Ärende

 

2020-05-11

LF 12/2019-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas temporärt till kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland en ny 29f § som följer:

 

29f §

Kommunalskattesatsen för skatteåren 2020–2027

     Med avvikelse från 29 § ska

     1) samfund betala 6,426 procent och samfällda förmåner 8,51445 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2020,

     2) samfund betala 6,448 procent och samfällda förmåner 8,5436 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2021,

     3) samfund betala 6,436 procent och samfällda förmåner 8,5277 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2022,

     4) samfund betala 6,412 procent och samfällda förmåner 8,4959 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2023,

     5) samfund betala 6,106 procent och samfällda förmåner 8,09045 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2024,

     6) samfund betala 6,144 procent och samfällda förmåner 8,1408 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2025,

     7) samfund betala 6,172 procent och samfällda förmåner 8,1779 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2026,

     8) samfund betala 6,194 procent och samfällda förmåner 8,20705 procent i kommunalskatt på den beskattningsbara inkomsten vid beskattningen för skatteåret 2027.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den … Lagen gäller till och med den 31 december 2027 och tillämpas vid beskattningen för skatteåren 2020–2027.

     Vid den första redovisningen av skatt till kommunerna efter att lagen har trätt i kraft rättas de redovisningar som gäller skatteåret 2020 så att de motsvarar denna lag.

 

__________________

 

    

 

 

     Mariehamn den 11 maj 2020

 

 

 

Roger Nordlund 

talman

 

 

Ingrid Zetterman 

vicetalman

 

 

Bert Häggblom

vicetalman