Lagtingets beslut 33/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 33/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-05-27

LF 24/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 4 § 3 mom. landskapslagen (1994:48) om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen sådant det lyder i landskapslagen 2008/8 som följer:

 

 

4 §

Barnbidragets storlek

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     För ensamförsörjares barn betalas barnbidraget höjt med 60 euro per barn och kalendermånad.

 

__________________

 

 

     Lagtinget bemyndigar landskapsregeringen att bestämma att denna lag ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. självstyrelselagen.

     Denna lag träder i kraft den

                                           

__________________

    

 

 

     Mariehamn den 27 maj 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman