Lagtingets beslut 39/2022

Tillhör ärendet: Ursprungsgarantier för energi
Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 39/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-09-12

LF 16/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om Ålands energimyndighet

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 2 mom. 1 punkten landskapslagen (2015:103) om Ålands energimyndighet som följer:

 

 

1 §

Uppgifter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Ålands energimyndighet sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter samt beslutar i de ärenden som avses i landskapslagen (2015:102) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om elmarknaden. Om inte annat särskilt stadgas är Ålands energimyndighet dessutom den myndighet som sköter tillsyns- och övervakningsuppgifter som avses i

     1) landskapslagen (-- : --) om tillämpning på Åland av lagen om ursprungsgarantier för energi,

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

__________________

 

     Denna landskapslag träder i kraft den …

 

     __________________

 

 

 

     Mariehamn den 12 september 2022

 

 

 

Bert Häggblom

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman