Lagtingets beslut 4/2024

Lagtingsår: 2023-2024
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 4/2024

 

Datum

Ärende

 

2024-02-12

BF02/2023-2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Tredje ändring av Ålands budget för år 2023

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje ändring av Ålands budget för år 2023:

    

Anslag

Inkomster

 Äb 2023

 Äb 2023

VERKSAMHET OCH ÖVERFÖRINGAR

700

Infrastrukturavdelningens förvaltningsområde

-13 275 000

0

750-751

Kostnader för sjötrafik

-13 275 000

0

75010

Upphandling av sjötrafik

-13 275 000

0

Verksamhet och överföringar sammanlagt

-13 275 000

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

-13 275 000

0

 

 

     Mariehamn den 12 februari 2024

 

 

 

Veronica Thörnroos

talman

 

 

Marcus Måtar

vicetalman

 

 

Rainer Juslin

vicetalman