Lagtingets beslut 40/2015

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 40/2015

 

Datum

Ärende

 

2015-06-10

BF05/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Tredje tilläggsbudget för år 2015

 

     Efter att förslag inkommit från landskapsregeringen har lagtinget antagit nedanstående tredje tilläggsbudget för år 2015:

    

Anslag

 tb 2015

Inkomster tb 2015

ÖVERFÖRINGAR

Avdelning 6

600

NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE

0

0

615

FRÄMJANDE AV LIVSMEDELSPRODUKTION

0

0

61500

Främjande av livsmedelsproduktion

0

625

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA HAVS- OCH

FISKERIFONDEN, EHFF, 2014 - 2020

0

0

Överföringar sammanlagt

0

0

Anslag och inkomster totalt ovanstående

0

0

 

 

     Mariehamn den 10 juni 2015

 

 

 

Britt Lundberg  

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman