Tredje tilläggsbudget för år 2015

Budgetförslag BF 5/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: tilläggsbudget, budget, försöksverksamhet, finansieringsram, operativa programmet, fiskerinäring

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter