Lagtingets beslut 41/2016

Lagtingsår: 2015-2016
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 41/2016

 

Datum

Ärende

 

2016-11-09

LF 20/2015-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om fonderna inom området för inrikes frågor

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Lagens tillämpningsområde

     Inom landskapets behörighet och med de avvikelser som följer av denna lag ska lagen om fonderna inom området för inrikes frågor (FFS 903/2014), rikslagen, tillämpas på Åland.

     Ändringar i rikslagen blir tillämpliga på Åland om inte annat följer av denna lag.

 

2 §

Myndighetsuppgifter och hänvisningar

     Landskapsregeringen ska sköta de förvaltningsuppgifter som gäller de nationella program som enligt rikslagen sköts av inrikesministeriet.

     Hänvisningar till bestämmelser i rikslagstiftningen som har sin motsvarighet i landskapslagstiftningen ska avse bestämmelser i landskapslagstiftningen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

    

 

 

     Mariehamn den 9 november 2016

 

 

 

Johan Ehn

talman

 

 

Veronica Thörnroos

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman