Förvaltning av fonder för inrikes frågor på Åland

Lagförslag LF 20/2015-2016 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: lagförslag, förvaltning av fonder, förvaltning, fonder, inrikesfrågor, eu-fond, stöd, asyl, migration, imtegration


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser