Lagtingets beslut 42/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 42/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-09-14

LF 22/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 1 § 4 mom. landskapslagen (1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård sådant det lyder i landskapslag 2021/67, som följer:

 

 

1 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ska inom landskapets lagstiftningsbehörighet tillämpas i den lydelse lagen hade i riket den 30 juni 2021.

 

__________________

 

 

     Denna lag träder i kraft den 1 januari 2023.

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 14 september 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman