Ändring av blankettlaglagstiftning om privat socialservice och klientavgifter

Lagförslag LF 22/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att tekniska ändringar görs i blankettlagen om privat socialservice och i blankettlagstiftningen om klientavgifter inom socialvården. Avsikten är att anpassa blankettlagstiftningen till ändringar som träder i kraft i riket den 1 januari 2023 i lagen om privat socialservice och i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Ändringarna i blankettlagstiftningen bör ha samma ikraftträdandedatum, varför ärendet behöver behandlas skyndsamt.


Åtgärder