Lagtingets beslut 42/2009

Tillhör ärendet: Blankettlag om sammankomster
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 42/2009

 

Datum

Ärende

 

2009-12-16

FR 2/2009-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av landskapslagen om offentliga nöjestillställningar

 

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

Upphävande

     Genom denna lag upphävs landskapslagen (1969:28) om offentliga nöjestillställningar.

 

2 §

Ikraftträdelse

     Denna lag träder i kraft den

 

 

 

     Mariehamn den 16 december 2009

 

 

 

Roger Nordlund

talman

 

 

Gunnar Jansson

vicetalman

 

 

Gun-Mari Lindholm

vicetalman