Lagtingets beslut 43/2023

Tillhör ärendet: Dricksvattenkvalitet
Lagtingsår: 2022-2023
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 43/2023

 

Datum

Ärende

 

2023-05-03

LF 19/2022-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 5 § plan- och bygglagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut ändras 5 § plan- och bygglagen (2008:102) för landskapet Åland, sådan den lyder i landskapslagen 2018/32 som följer:

 

5 §

Konsekvensutredning vid planläggning

     När en plan utarbetas ska, om inte en miljöbedömning ska upprättas enligt landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning, planens påverkan på miljön och landskapsbilden, inklusive dess samhällsekonomiska, sociala och kulturella aspekter, redovisas som en del av planen.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

    

 

 

Mariehamn den 3 maj 2023

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman