Dricksvattenkvalitet

Lagförslag LF 19/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar ändringar i landskapslagen om allmänna vatten och avloppsverk, blankettlagen om hälsoskydd och landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter för genomförande av nya dricksvattendirektivet. Dessutom föreslås att tillsynen av lek-sakers säkerhet sker genom marknadskontroll och följdändringar i blankettlagen om konsumentsäkerhet. Mindre tekniska ändringar föreslås i plan- och bygglagen för landskapet Åland och i landskapslagen om miljö-konsekvensbedömning och miljöbedömning.
Lagförslaget bör behandlas så snabbt som möjligt då dricksvattendirektivets genomförandetid gick ut den 12 januari 2023.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälso- och sjukvård, hälsoskydd och djurskydd