Lagtingets beslut 44/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 44/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-09

LF 19/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 2 § landskapslagen (1993:42) om kommunalskatt för näringsverksamhet ett nytt 2 mom. som följer:

 

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Medieavgift för samfund som ska betalas med stöd av landskapslagen ( ) om medieavgift ska vid tillämpningen av denna lag utgöra en avdragbar utgift enligt 7 § i den rikslag som avses i 1 mom.

 

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

__________________

 

 

 

 

     Mariehamn den 4 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman