Lagtingets beslut 44/2022

Lagtingsår: 2021-2022
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BESLUT LTB 44/2022

 

Datum

Ärende

 

2022-09-21

LF 23/2021-2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om upphävande av 11a § landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Genom denna lag upphävs 11a § i landskapslagen (1998:20) om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar sådan den lyder i landskapslagen 2019/47.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den …

 

__________________

    

 

 

     Mariehamn den 21 september 2022

 

 

 

Bert Häggblom 

talman

 

 

Katrin Sjögren 

vicetalman

 

 

Roger Nordlund

vicetalman