Lagtingets beslut 45/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 45/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-09

LF 19/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till landskapslagen (1993:41) om kommunalskatt för gårdsbruk en ny 4 §, istället för den 4 § som upphävts genom landskapslagen 2006/104, som följer:

 

4 §

     Medieavgift för samfund som ska betalas med stöd av landskapslagen ( ) om medieavgift ska vid tillämpningen av denna lag utgöra en avdragbar utgift enligt 4 § i inkomstskattelagen för gårdsbruk.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft den

 

__________________

 

 

 

 

     Mariehamn den 4 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman