Lagtingets beslut 46/2014

Lagtingsår: 2014-2015
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ålands lagting

BESLUT LTB 46/2014

 

Datum

Ärende

 

2014-12-19

LF 1/2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om kompensation till kommunerna för sjukdomskostnadsavdraget 2014 och 2015

 

     I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

 

1 §

     Landskapsregeringen betalar kompensation till varje kommun för den förlust av skatteinkomster som skatteåren 2014 och 2015 orsakas av det i 18 § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland avsedda sjukdomskostnadsavdraget. Kompensationsbeloppet bestäms årligen med uppgifterna om debiterad skatt som grund och fastställs samt betalas ut så snart som möjligt efter att beskattningen har slutförts.

 

2 §

     Denna lag träder i kraft den ….

 

__________________

 

 

 

     Mariehamn den 19 december 2014

 

 

 

Britt Lundberg 

talman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman

 

 

Roger Jansson

vicetalman