Ändringar i skattelagstiftningen 2015 samt kompensation till kommunerna

Lagförslag LF 1/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: skatt, skattelagstiftning, kompensation, kommun, kommuner, kommunalskatt, inkomst, kapital, kapitalinkomst, landskapsandel, andel, sjukdomskostnadsavdrag, avdrag,
Berörda lagar: ll om ändring och temporär ändring av kommunalskattelagen för landskapet åland
ll om ändring av 1 § ll om kompensation för uteblivna inkomster från beskattningen av kapitalinkomst
ll om temporär ändring av ll om landskapsandelar till kommunerna
ll om kompensation till kommunerna för sjukdomskostnadsavdraget 2014 och 2015


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter