Lagtingets beslut 46/2019

Lagtingsår: 2018-2019
Typ av dokument: Lagtingets beslut

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BESLUT LTB 46/2019

 

Datum

Ärende

 

2019-09-09

LF 19/2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ålands lagtings beslut om antagande av

Landskapslag om ändring av 9 § kommunalskattelagen för landskapet Åland

 

     I enlighet med lagtingets beslut fogas till 9 § kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland ett nytt 7 mom., istället för det 7 mom. som upphävts genom landskapslagen 2018/10, som följer:

 

9 §

Särskilda bestämmelser om naturliga avdrag

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

     Den medieavgift för personer som avses i landskapslagen ( ) om medieavgift är inte en avdragbar utgift.

__________________

 

     Denna lag träder i kraft

__________________

 

 

 

 

     Mariehamn den 4 september 2019

 

 

 

Gun-Mari Lindholm 

talman

 

 

Veronica Thörnroos 

vicetalman

 

 

Viveka Eriksson 

vicetalman